Werkwijze EIK methode

Aan het begin van iedere sessie wordt er gestart met een balansoefening. Deze wordt uitgevoerd om balans in al je organen te krijgen en rust in je hoofd, zodat je ontspannen aan de coachgespreken kan beginnen en zelf beter kan voelen.

Met behulp van de EIK methode maakt ik contact met het onbewuste van de cliënt want het onbewuste weet alles. Om inzicht in het onbewuste te krijgen houdt de cliënt zijn duim tegen zijn middelvinger. Om van een cliënt te weten wat er speelt, houd ik met de ene hand de duim en met de andere hand de middelvinger van de cliënt vast. Als ik een vraag gesteld heb, trek ik lichtjes aan de duim en middelvinger. Als het antwoord op de gestelde vraag ja is, blijft de duim tegen de middelvinger zitten. Is het antwoord nee dan gaan de duim en middelvinger van elkaar af. Op deze wijze kan ik achterhalen wat er speelt en wat voor de cliënt belangrijk is.

Sinds de beperkende maatregelen moet er voldoende afstand gehouden worden en gebruik ik mijn eigen been en hand om het juiste antwoord te krijgen op de vragen. Dit is mogelijk omdat eigenlijk alles van ons mensen energie is. Als je oplet als je met iemand  in gesprek bent, word je er bewust van dat er meer gebeurt tussen jou en de ander dan alleen maar het gesproken woord. Met die energie werk ik.